How to Learn Business Chinese Vocabulary
2016-01-06 07:22:31         29075

China is one of the fastest growing economies and is one of the biggest global markets in the world. Many international companies and business people bullish on the Chinese market and trying to do business in China, so it will inevitably require Chinese speakers to negotiate agreements and trade deals. Learning Mandarin is good for business. Mandarin Chinese has become a very valuable and highly sought after skill in today's world.

Cross-cultural marketing requires international companies to take cultural differences into consideration. Chinese consumers have very unique product selection, buying and consumption patterns due to the deep influence of their traditional culture. In order to achieve the goal of marketing successfully in China, international companies and business people must get to know relevant cultural traditions, cultural psychologies as well as Chinese business culture and etiquette.

Would you like to use business Mandarin Chinese professionally? To help you get this started, we've put together business Chinese words list on our business Chinese course. Take a minute to check it out.

Business Chinese Vocabulary: Marketing Positioning

价格 [jià gé] - price
这家产品价格太贵了。
The price of this product is too expensive.

销售量 [xiāo shòu liàng] - sales volume
我注意到这几种型号的产品销售量最大。
I've noticed that sales volume of these types of products is the largest.

市场调查 [shì chǎng diào chá] - market survey
市场调查发现本地中高档市场有很大的增长潜力。
Markets surveys indicate that the local middle-high-grade market has a great growth potential.

市场份额 [shì chǎng fèn é] - market share
贵公司的市场份额 一直在不断增加。
Your company's market share keeps increasing.

Business Chinese Vocabulary: Marketing Strategies

促销 [cù xiāo] - promotion
这家超市将举行促销活动。
This supermarket is going to launch a promotion campaign.

广告宣传 [guǎng gào xuān chuán] - advertising
报纸上到处是汽车的广告宣传。
The newspaper is full of advertisements for cars.

售后服务 [shòu hòu fú wù] - after-sale service
该公司希望能提高自己的售后服务水平。
The company hopes to increase its market share.

降低成本 [jiàng dī chéng běn] - cost-cutting
我们必须努力提高效率和降低成本。
We must strive to improve our efficiency and cut the cost.

Business Chinese Vocabulary: Sales

Chinese        Pinyin English
 顾客    gù kè     customer
 买方     mǎi fāng     buyer
 卖方     mài fāng     seller
 代理商     dài lǐ shāng     agent
 零售     líng shòu     retail
 批发    pī fā     wholesale
 交易     jiāo yì     deal
 商品交易会   shāng pǐn jiāo yì huì     trade fair
 电子商务     diàn zǐ shāng wù     e-commerce
 促销     cù xiāo     promotion
 优惠券     yōu huì quàn     coupon
 售后服务     shòu hòu fú wù     after sales service

Business Chinese Phrases: Meeting

Chinese    Pinyin    English
议程    yì chéng    agenda
出席者    chū xí zhě      attendee
缺席者    quē xí zhě    absentee
视频会议    shì pín huì yì    video conference
投票    tóu piào    ballot
决议    jué yì    decision
条款    tiáo kuǎn    item
提议    tí yì    proposal
任务    rèn wù    task
总结    zǒng jié    summary

Business Chinese Phrases: Bank

 Chinese        Pinyin
 English
 公司  gōng sī  company
 市场  shì chǎng  market 
 企业  qǐ yè  enterprise
 投资  tóu zī  investment 
 银行  yín háng  ban
 资金  zī jīn    capital
 业务  yè wù  business
 增长  zēng zhǎng  growth
 产品  chǎn pǐn   product
价格 jià gé price
管理 guǎn lǐ management
经济 jīng jì economy
贷款 dài kuǎn loan
行业 háng yè industry
金融 jīn róng finance
生产 shēng chǎn production
财经 cái jīng finance and economics
客户 kè hù customer
交易 jiāo yì transaction
股票 gǔ piào stock
品牌 pǐn pái brand

Business Chinese Phrases: Trade

Chinese  Pinyin   English
宣传 xuān chuán advertise
广告 guǎng gào advertisement
贸易 mào yì business/trade
mǎi buy/purchase
目录 mù lù category
成本 chéng běn cost
创造 chuàng zào create
 定制  dìng zhì  customize
 运输  yùn shū  deliver
 需求  xū qiú  demand
 描述 miáo shù  description
 设计 shè jì  design
 发展 fā zhǎn  develop
 分配 fēn pèi  distribute
 出口 chū kǒu  export
 著名的  zhù míng de  famous
反馈 fǎn kuì  feedback
进口 jìn kǒu  import
增加  zēng jiā  increase/rising
信息 xìn xī  information 
介绍 jiè shào introduce 
商标  shāng biāo  label 
发布  fā bù  launch 
经理 jīng lǐ  manager 
制造  zhì zào  manufacture 
市场 shì chǎng  market 
报价 bào jià  offer 
机会  jī huì  opportunity 
支出 zhī chū  outlay 
产量 chǎn liàng  output 
包装 bāo zhuāng  package
付钱 fù qián  pay
表现 biǎo xiàn  perform
流行 liú xíng  popular 
能力 néng lì  power 
利润 lì rùn  profit
促销 cù xiāo  promote
 质量 zhì liàng  quality 
排名  pái míng rank 
原材料 yuán cái liào raw material
减少 jiǎn shǎo reduce
偿还  cháng huán  refund 
拒绝  jù jué  reject 
样品  yàng pǐn  sample 
节省 jié shěng   save
卖  mài  sell 
 服务 fú wù  service 
支持   zhī chí support 
调查  diào chá  survey 
目标 mù biāo  target 
关税 guān shuì   tariff
税金 shuì jīn  tax 
测试 cè shì  test 
种类  zhǒng lèi type 
浪费 làng fèi  uneconomical 
失业  shī yè  unemployment 
单位成本  dān wèi chéng běn  unit cost
价值  jià zhí  value 
卖主 mài zhǔ  vendor 
行业  háng yè vocation 

Download Business Chinese Vocabulary List

The headquarters of Hanbridge Mandarin School is located in Shenzhen - one of the fastest growing cities over the past several decades and one of the hottest markets in China. The Qianhai Free Trade Zone in Shenzhen has been designated to a part of "21st Century Maritime Silk Road" by the Chinese government which means that much more trade and business will now be centered in Shenzhen. At Hanbridge Mandarin, we'd love to help you improve your business Mandarin. Contact us today to schedule a free trial business lesson.

chat

Get a FREE live 1-on-1 lesson
Begin your language journey

 • United States +1
 • United Kingdom +44
 • ‫افغانستان‬‎ +93
 • Shqipëri +355
 • ‫الجزائر‬‎ +213
 • American Samoa +1684
 • Andorra +376
 • Angola +244
 • Anguilla +1264
 • Antigua and Barbuda +1268
 • Argentina +54
 • Հայաստան +374
 • Aruba +297
 • Australia +61
 • Österreich +43
 • Azərbaycan +994
 • Bahamas +1242
 • ‫البحرين‬‎ +973
 • বাংলাদেশ +880
 • Barbados +1246
 • Беларусь +375
 • België +32
 • Belize +501
 • Bénin +229
 • Bermuda +1441
 • འབྲུག +975
 • Bolivia +591
 • Босна и Херцеговина +387
 • Botswana +267
 • Brasil +55
 • British Indian Ocean Territory +246
 • British Virgin Islands +1284
 • Brunei +673
 • България +359
 • Burkina Faso +226
 • Uburundi +257
 • កម្ពុជា +855
 • Cameroun +237
 • Canada +1
 • Kabu Verdi +238
 • Caribbean Netherlands +599
 • Cayman Islands +1345
 • République centrafricaine +236
 • Tchad +235
 • Chile +56
 • 中国 +86
 • Colombia +57
 • ‫جزر القمر‬‎ +269
 • Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo +243
 • Congo-Brazzaville +242
 • Cook Islands +682
 • Costa Rica +506
 • Côte d’Ivoire +225
 • Hrvatska +385
 • Cuba +53
 • Curaçao +599
 • Κύπρος +357
 • Česká republika +420
 • Danmark +45
 • Djibouti +253
 • Dominica +1767
 • República Dominicana +1
 • Ecuador +593
 • ‫مصر‬‎ +20
 • El Salvador +503
 • Guinea Ecuatorial +240
 • Eritrea +291
 • Eesti +372
 • Ethiopia +251
 • Islas Malvinas +500
 • Føroyar +298
 • Fiji +679
 • Suomi +358
 • France +33
 • Guyane française +594
 • Polynésie française +689
 • Gabon +241
 • Gambia +220
 • საქართველო +995
 • Deutschland +49
 • Gaana +233
 • Gibraltar +350
 • Ελλάδα +30
 • Kalaallit Nunaat +299
 • Grenada +1473
 • Guadeloupe +590
 • Guam +1671
 • Guatemala +502
 • Guinée +224
 • Guiné Bissau +245
 • Guyana +592
 • Haiti +509
 • Honduras +504
 • 香港 +852
 • Magyarország +36
 • Ísland +354
 • भारत +91
 • Indonesia +62
 • ‫ایران‬‎ +98
 • ‫العراق‬‎ +964
 • Ireland +353
 • ‫ישראל‬‎ +972
 • Italia +39
 • Jamaica +1876
 • 日本 +81
 • ‫الأردن‬‎ +962
 • Казахстан +7
 • Kenya +254
 • Kiribati +686
 • ‫الكويت‬‎ +965
 • Кыргызстан +996
 • ລາວ +856
 • Latvija +371
 • ‫لبنان‬‎ +961
 • Lesotho +266
 • Liberia +231
 • ‫ليبيا‬‎ +218
 • Liechtenstein +423
 • Lietuva +370
 • Luxembourg +352
 • 澳門 +853
 • Македонија +389
 • Madagasikara +261
 • Malawi +265
 • Malaysia +60
 • Maldives +960
 • Mali +223
 • Malta +356
 • Marshall Islands +692
 • Martinique +596
 • ‫موريتانيا‬‎ +222
 • Moris +230
 • México +52
 • Micronesia +691
 • Republica Moldova +373
 • Monaco +377
 • Монгол +976
 • Crna Gora +382
 • Montserrat +1664
 • ‫المغرب‬‎ +212
 • Moçambique +258
 • မြန်မာ +95
 • Namibië +264
 • Nauru +674
 • नेपाल +977
 • Nederland +31
 • Nouvelle-Calédonie +687
 • New Zealand +64
 • Nicaragua +505
 • Nijar +227
 • Nigeria +234
 • Niue +683
 • Norfolk Island +672
 • 조선 민주주의 인민 공화국 +850
 • Northern Mariana Islands +1670
 • Norge +47
 • ‫عُمان‬‎ +968
 • ‫پاکستان‬‎ +92
 • Palau +680
 • ‫فلسطين‬‎ +970
 • Panamá +507
 • Papua New Guinea +675
 • Paraguay +595
 • Perú +51
 • Philippines +63
 • Polska +48
 • Portugal +351
 • Puerto Rico +1
 • ‫قطر‬‎ +974
 • La Réunion +262
 • România +40
 • Россия +7
 • Rwanda +250
 • Saint-Barthélemy +590
 • Saint Helena +290
 • Saint Kitts and Nevis +1869
 • Saint Lucia +1758
 • partie française) +590
 • Saint-Pierre-et-Miquelon +508
 • Saint Vincent and the Grenadines +1784
 • Samoa +685
 • San Marino +378
 • São Tomé e Príncipe +239
 • ‫المملكة العربية السعودية‬‎ +966
 • Sénégal +221
 • Србија +381
 • Seychelles +248
 • Sierra Leone +232
 • Singapore +65
 • Sint Maarten +1721
 • Slovensko +421
 • Slovenija +386
 • Solomon Islands +677
 • Soomaaliya +252
 • South Africa +27
 • 대한민국 +82
 • ‫جنوب السودان‬‎ +211
 • España +34
 • ශ්‍රී ලංකාව +94
 • ‫السودان‬‎ +249
 • Suriname +597
 • Swaziland +268
 • Sverige +46
 • Schweiz +41
 • ‫سوريا‬‎ +963
 • 台灣 +886
 • Tajikistan +992
 • Tanzania +255
 • ไทย +66
 • Timor-Leste +670
 • Togo +228
 • Tokelau +690
 • Tonga +676
 • Trinidad and Tobago +1868
 • ‫تونس‬‎ +216
 • Türkiye +90
 • Turkmenistan +993
 • Turks and Caicos Islands +1649
 • Tuvalu +688
 • U.S. Virgin Islands +1340
 • Uganda +256
 • Україна +380
 • ‫الإمارات العربية المتحدة‬‎ +971
 • United Kingdom +44
 • United States +1
 • Uruguay +598
 • Oʻzbekiston +998
 • Vanuatu +678
 • Città del Vaticano +39
 • Venezuela +58
 • Việt Nam +84
 • Wallis and Futuna +681
 • ‫اليمن‬‎ +967
 • Zambia +260
 • Zimbabwe +263
 • Facebook
 • Skype
 • Wechat
 • Whatsapp
Privacy Policy: We take your privacy seriously.
Your information is secure with us. It will only
be used for free trial lesson coordination.

Want to receive regular Chinese language tips & trivia?